PŘEDTÁBOROVÁ VÍKENDOVKA

v Přílepích na myslivecké chatě

fotky zde: 

Víkendovka Přílepy 

 

 

______________________________________________________________

FOTOGRAFIE Z TÁBORA 2018 

FLINTOVA PIRÁTSKÁ AKADEMIE

TÁBOR 2019 OBSAZEN

Během našich akcí jsou pořizovány fotografie a kamerové záběry. Výstupy jsou využity pouze pro dokumentaci projektů a propagaci spolku.